Curso en Tecnoloxía de Produtos Lácteos


Información xeral

Para poder dar resposta ao amplo e diverso mercado de produtos lácteos, as industrias esfórzanse en poder integrar toda a cadea de produción avaliando a calidade da materia prima, a súa conservación e transporte, os procesos de industrialización e a calidade dos produtos finais.

No día a día, a alta especificidade das tarefas que se levan a cabo en cada posto dificulta que os equipos traballen coa visión global necesaria para poder mellorar un produto que sexa competitivo nos distintos mercados.

Neste curso trátanse aspectos relevantes dos compoñentes principais, estruturais e microbiolóxicos do leite. A importancia da calidade en toda a cadea de produción, os factores que poden alterar a cada produto, así como as operacións básicas que conforman os procesos da industria láctea e os aspectos relacionados coa tecnoloxía de elaboración de leites fluídos, fermentados, iogur e queixo.


Estrutura do programa

O obxectivo xeral é promover o coñecemento sobre a calidade do leite, a súa estrutura e a súa composición, coñecementos fundamentais na transformación desta en produtos lácteos; así como afondar nas tecnoloxías e procesos que se aplicarán durante a mesma.

Asemade co presente curso pretendese analizar os procedementos de elaboración, relacionando as operacións necesarias, os produtos de entrada e saída e os medios empregados.

Coma obxectivos específicos:

  • Definir as técnicas, métodos e procedementos para poder avaliar a produción primaria, industrialización e comercialización e para controlar a calidade do leite e os produtos lácteos.
  • Comprender, avaliar e monitorear as operacións de elaboración de produtos lácteos, iogures e leites fermentados, e as tecnoloxías aplicadas.
  • Controlar aas operacións de preparación e envasado de produtos lácteos.

A quen vai dirixido?

  • Profesionais relacionados coa industria láctea e que desempregan a súa labor nas áreas de produción, industrialización, comercialización e/ou consumo de leite e produtos lácteos.
  • Técnicos de empresas provedoras de servizos, ingredientes, materiais e equipos na industria láctea ou centros tecnolóxicos e de investigación relacionados.

Programa

O programa completo componse de tres módulos complementarios entre si:

Módulo 1. Introdución ás tecnoloxías alimentarias

Duración do módulo: 4 xornadas

Composición e estrutura do leite

Elaboración de produtos UHT

Limpeza e desinfección

Concentración e evaporación do leite

Aditivos SR

Módulo 2. Tecnoloxía e elaboración de queixos

Duración do módulo: 3 xornadas

Cultivos iniciadores empregados en quesería

Estandarización, homogeneización e tratamento

Coagualación do leite. Lexislación aplicable e maquinaria

Desuerado do coágulo: páctica e maquinaria

Salgado, maduración e envasado

Módulo 3. Tecnoloxía e elaboración de iogur e leites fermentadas

Duración do módulo: 3 xornadas

Elaboración de iogur. Tecnoloxías

Outras tecnoloxías de elaboración. Leites fermentadas imitadas

Elaboración de iogures especiais e leites fermentadas

Control de calidade

Método de formación

O programa impártese de maneira práctica, completando os conceptos explicados con exemplos reais e a cada participante se lle entregará o material necesario para o seguimento e aproveitamento de cada módulo. As clases terán un formato de seminario participativo no que o alumnado deberá intervir e dar a súa opinión en relación ao tema exposto.


Facultade

Alfonso Pérez Quintáns

Director en FoodTec. R&D&i Consulting

Graduado e Enxeñeiro Agrónomo pola Universidade de Santiago de Compostela (USC), Diplôme d’Agronomie Approfondie ENSAR e Diploma de estudoos avanzados en Ciencia e Enxeñaría dos Alimentos dentro da Área de Ciencias Experimentais da USC. Conta con experiencia como docente e mentor especialista en produción láctea e foi responsable da Área de Proxectos de I+D+i da Aula de Produtos Lácteos e Tecnoloxías Alimentarias (APLTA USC).