Aberta a convocatoria de axudas á iniciativa Industria Conectada 4.0 (MINCOTUR)

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (MINCOTUR) convoca as axudas á iniciativa Industria 4.0 co obxectivo de apoiar proxectos que promovan a transformación dixital das empresas industriais, complementando desta forma os esforzos empresariais destinados a conseguir a súa evolución á economía dixital.

En particular, estas axudas teñen como obxectivo apoiar a incorporación de coñecementos, tecnoloxías e innovacións destinadas á dixitalización dos procesos e á creación de produtos e servizos tecnolóxicamente avanzados e de maior valor engadido nas empresas industriais.

Quen pode solicitar axúdalas Industria Conectada 4.0?

Poderán solicitar estas axudas as sociedades que non formen parte do sector público, que veñan desenvolvendo unha actividade industrial produtiva (sección C-Divisións 10 a 32 da CNAE 2009) durante un período de polo menos tres anos.

Con ela apoiaranse proxectos de investigación industrial, proxectos de desenvolvemento experimental, así como proxectos de innovación en materia de organización e procesos na industria manufacturera.

Características das axudas

Os apoios terán a forma de préstamos reembolsables cun importe máximo do 80% do custo financiable dos proxectos. O prazo máximo de amortización será de dez anos incluíndo un período de carencia de tres anos. O tipo de interese aplicable será do 0%. O orzamento financiable mínimo das actuacións será de 100.000 euros.

Procedemento e prazo de presentación

Poderán solicitarse axúdalas Industria Conectada 4.0 desde o 3 de xullo até o 30 de xullo de 2020, ambos os incluídos, vía presentación telémática, a través da sede electrónica do MINCOTUR.

Detalles da programación de eventos

  • 3 Xullo 2020
Compartir
Engadir ao Calendario