Aberta a II convocatoria de axudas á dixitalización para pemes no marco do proxecto europeo S3FOOD

O proxecto europeo S3FOOD, do que Clusaga forma parte xunto a 12 partners do resto de Europa, abriu a súa segunda convocatoria de axudas económicas para proxectos de dixitalización no sector agroalimentario cun valor total de 1.317.867,50€ repartidos nos seguintes cheques: de exploración, de validación e de aplicación.

A axuda é en forma de subvención ao 100% dos custos do proxecto cun máximo de 60.000€ por peme participante e pode solicitarse até o 10 de marzo de 2021 ás 17 horas CET.

Requisitos para solicitar os cheques

Poden solicitar estas axudas calquera peme tecnolóxica e/ou agroalimentarias con sede no espazo no que opera o proxecto S3FOOD (España, Bélxica, Hungría, Países Baixos, Francia, Grecia, Dinamarca, Alemaña) ou calquera membro dalgún dos clústeres participantes, entre os que se atopa Clusaga.

Pola súa banda, os Organismos Públicos de Investigación (OPIs), Centros Tecnolóxicos (CTOs) ou grandes empresas poden participar como subcontratados ou asumindo os seus custos no proxecto.

Temáticas que deben abordar os proxectos

As temáticas que poden ser financiadas con estes cheques de S3FOOD centrar neste catro áreas:

 • Sensores para monitorear parámetros de control críticos en tempo real
 • Integración e implementación de sensores
 • Xestión intelixente de datos (smart data)
 • Conectividad en empresas do sector alimentario e na cadea de valor alimentaria

Tipos de cheques

Exploration voucher (Cheque de exploración)

Nel, financiaranse actividades como:

 • Consultoría e asesoramento dixital
 • Desenvolvemento de estratexia e modelo de negocio
 • Análise de mercado, estudos de viabilidade
 • Análise de competidores
 • Estudos regulatorios
 • Protección intelectual
 • Estudo de viabilidade da tecnoloxía a nivel laboratorio, até un TRL 5-6.

Condicións específicas: mínimo 1 peme. A axuda máxima por peme será de 15.000€ e por proxecto, de 30.000€. Os gastos de subcontratación han de ser maiores ou iguais ao 50% do orzamento.

Validation voucher (Cheque de validación)

Financia a validación e/ou demostración da viabilidade técnica e económica dunha solución dixital nova ou mellorada nunha contorna relevante, sempre vinculando a aplicación ao sector alimentario. É dicir, actividades tecnolóxicas con TRL ≥ 5.

Condicións específicas: mínimo 1 peme co apoio doutro organismo (centro tecnolóxico, universidade, outra peme, gran empresa…) ou ben 2 pemes. A axuda máxima por peme é de 60.000€ e por proxecto, de 120.000€. Os gastos de persoal limítanse ao 80% do orzamento.

Application voucher (Cheque de implantación)

Financia a demostración dunha tecnoloxía, solución dixital na contorna operativa real dunha industria alimentaria. É dicir, actividades tecnolóxicas con TRL 7-9.

Condicións específicas: mínimo 2 pemes, coa participación obrigatoria dunha empresa da cadea de valor alimentaria. A axuda máxima por peme é de 60.000€ e por proxecto, de 180.000€. Os gastos de persoal limítanse ao 80% do presuposto.

Período e procedemento de solicitude

A data de peche da segunda convocatoria de axudas económicas para proxectos de dixitalización do proxecto S3FOOD finaliza o 10 de marzo 2021 ás 17 horas CET.

Os proxectos deben presentarse de forma telemática na web do proxecto e no seu correspondente cheque (voucher), a través da seguinte ligazón: apply-vouchers

Asesoramento e resolución de dúbidas

Desde o Clúster Alimentario de Galicia ofrécese asesoramento aos proxectos que estean interesados en presentarse a esta convocatoria de S3FOOD, co obxectivo de que de acheguen o enfoque óptimo para ser elegibles. Para iso, pódese encher o formulario que aparece facendo clic no botón «Formulario asesoramento» ou enviar un email coas dúbidas e idea do proxecto a s3food@clusaga.org.

Detalles da programación de eventos

 • 10 Marzo 2021
Compartir
Engadir ao Calendario