Axuda á I+D+i: “Misións Ciencia e Innovación”

Destinado a apoiar Iniciativas Estratéxicas Sectoriais de Innovación Empresarial no marco do Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2017-2020, o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) publicou a axuda do programa “Misións Ciencia e Innovación”.

O seu obxectivo é apoiar a grandes iniciativas estratéxicas, intensivas en I+D e desenvolvidas en colaboración público privada, que incorporen as tendencias e retos científico-técnicos máis recentes para identificar e resolver os desafíos de sectores produtivos críticos para a economía española. Os ámbitos definidos son os seguintes:

·Enerxía segura, eficiente e limpa para o século XXI.

·Mobilidade sustentable e intelixente.

·Promover un gran sector agroalimentario sustentable e saudable.

·Promover a industria española na revolución industrial do século XXI.

·Dar unha resposta sostible ás enfermidades e necesidades derivadas do envellecemento.

Quen pode ser beneficiario?

Os beneficiarios poden ser agrupacións de empresas de dúas categorías:

·Misións “Grandes Empresas”: grupo formado por entre 3 e 8 socios, dos cales polo menos un debe ser pemes e dirixido por unha gran empresa.

·Misións “PEME”: grupo formado por entre 3 e 6 socios, todos eles pemes e dirixido por unha empresa mediana.

Tipo e características da axuda

Trátase dunha subvención en concorrencia competitiva. Subvención ata os límites máximos de intensidade: 65% Gran Empresa, 75% Mediana Empresa e 80% Pequena Empresa. Para cada proxecto e beneficiario, o límite de intensidade da axuda virá dado polo peso de cada tipo de actividade (investigación industrial ou desenvolvemento experimental) e pola intensidade máxima que corresponda en cada caso.

Características dos proxectos

Deben ser proxectos plurianuais desenvolvidos en calquera comunidade autónoma española.

·Misións “Grandes Empresas”: Orzamento mínimo subvencionable de 5.000.000 € e máximo de 10.000.000 €; Orzamento mínimo subvencionable por empresa de 175.000 €.

·Misións “PEME”: Orzamento mínimo subvencionable de 1.500.000 € e máximo 3.000.000 €; Orzamento mínimo subvencionable por empresa de 175.000 €.

Prazo presentación solicitudes

Ata o 11/06/2020.

Detalles da programación de eventos

  • 11 Xuño 2020
Compartir
Engadir ao Calendario