Axudas á Certificación Internacional

Obxecto da axuda

O obxectivo desta liña é axudar ás empresas españolas a obter certificacións para vender os seus produtos e servizos en mercados fóra da Unión Europea. Isto faise co propósito de facilitar a súa entrada en novos mercados e atraer a máis clientes, ao mesmo tempo que se mellora o valor das súas exportacións.

Organismo convocante

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de España, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).

Beneficiarios

Pequenas e medianas empresas que cumpran coas condicións da Liña de Certificación Internacional do “Programa de Mentoring e Apoio á Internacionalización das pemes”:

 • Ser unha peme.
 • Dispoñer de produto, servizo ou marca propia.
 • Ter unha facturación superior a 1 millón de euros.

Gastos elixibles

Nesta liña de axuda inclúense todos os gastos asociados ao proceso de certificación, como, por exemplo:

 • Consultoría asociada á certificación.
 • Custos de envío, devolución e/ou destrución de mostras.
 • Custo das probas.
 • Emisión da certificación/homologación.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

 • Presuposto asignado: 9.1 millóns de euros do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).
 • Axuda económica máxima: Ata 20,000 euros por empresa.
 • Presuposto subvencionable máximo: 25,000 euros para certificacións fóra da UE.
 • As empresas beneficiarias deben prefinanciar os gastos.
 • As empresas tamén aportan o 20% de cofinanciación.

Presentación de solicitudes

Data límite 30 de novembro.

Detalles da programación de eventos

 • 30 Novembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario