Convocatoria da Liña de Axudas 2024 de Mentoring Internacional do “Programa de Mentoring e Apoio á Internacionalización” da Cámara de Comercio de España no marco do PRTR

Obxecto da axuda

Esta liña de axudas diríxese a pemes exportadoras que desexen mellorar e consolidar o seu posicionamento internacional a través da execución dun plan de acción, para o que contarán coa colaboración dun mentor pertencente a unha gran empresa española para a súa definición.

Organismo convocante

Cámara de Comercio de España

Beneficiarios

PEMEs exportadoras

Actividades elixibles

As actividades elixibles nesta liña de axuda agrúpanse en dúas grandes áreas:

– Bono de Mentoring

– Axuda económica para a execución do Plan de Acción Internacional

Gastos elixibles

  • Capacitación directiva para o persoal da empresa das áreas implicadas na internacionalización.
  • Consultoría avanzada de internacionalización.
  • Actividades de promoción, difusión e publicidade nos mercados obxecto do plan de acción.
  • Estudos de viabilidade e asesoría xurídica para a implantación comercial no exterior.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Subvención e entrega diñeiraria sen contraprestación.

A empresa recibirá ata un máximo de 30.000 euros como axuda económica, sobre un presuposto máximo elixible de 36.750 euros que serán distribuídos da seguinte forma:

  • Bono de Mentoring por valor de 3.000 euros que será financiado ó 100% polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).
  • Axuda económica de ata 27.000 euros para a execución do Plan de Acción Internacional, sobre un presuposto máximo elixible de 33.750 euros, cofinanciados polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) nun 80%

Presentación de solicitudes

Fecha de finalización: 31/03/2024 ás 14:00 horas.

Detalles da programación de eventos

  • 31 Marzo 2024
Compartir
Engadir ao Calendario