Convocatoria de axudas á realización de proxectos para a mellora da función loxística das pemes

Obxecto da axuda

O Igape convoca esta axuda con vistas a promover o desenvolvemento e implantación de solucións avanzadas para o transporte, almacenamento e posta a disposición de produtores e consumidores de materias primas, compoñentes, semielaborados e produtos finais: reducións de custos ou prazos de entrega, do impacto ambiental ou mellor do servizo de entrega. Proxectos individuais ou colectivos. Colaboracións externas, HW e SW e Investimentos para a dixitalización ou automatización de procesos

Beneficiarios

Pemes

Características dos proxectos

 1. Dixitalización e automatización:
  a) Automatización e/ou robotización de procesos loxísticos.
  b) Xeolocalización ou sensorización para control de localizacións, con diferentes fins de cargas, contedores e medios de transporte.
  c) Aplicación de vehículos autónomos e elementos auxiliares para automatizar operacións de transporte interno ou carga e descarga.
  d) Implantación de compoñentes ou equipos en elementos de transporte exterior que optimicen capacidade de carga ou reduzan emisións de GEI dos vehículos.
  e) Aplicación de métodos alternativos para aprovisionamento e distribución en centros históricos e outros lugares de difícil acceso.
 2. Procesos e aplicacións:
  a) Desenvolver e implantar procesos de loxística inversa e/o recuperación ou reciclaxe de materiais de envasado, empaquetado, ou calquera outro utilizado na preparación das mercadorías para o transporte.
  b) Desenvolver e adaptar contratos intelixentes e/ou xestión de información en blockchain.
  c) API´s colaborativas e de intercambio de datos
  d) Estudos de viabilidade, caracterización e enxeñería para a creación e/ou ampliación de hub´s e microhub´s loxísticos.
 3. Virtualización e analítica de datos
  a) Aplicación de realidade virtual e/ou aumentada aos procesos loxísticos.
  b) Algoritmia e análise de datos aplicados aos procesos loxísticos.
  c) Análise e optimización de operacións de carga e descarga.
  d) Simulación e virtualización de procesos loxísticos.
  e) Monitorización e propostas de redución de pegada de carbono no transporte e distribución de mercadorías.

Gastos subvencionables

 1. Colaboracións externas de carácter tecnolóxico ou organizativo: asistencia técnica, adaptación e parametrización de solucións, consultaría e servizos directamente relacionados coa execución do proxecto.
 2. Adquisición de software estándar ou licencias de uso de propiedade industrial.
 3. Investimentos materiais e/ou inmateriais novos adquiridos en propiedade. Exclúese a adquisición e acondicionamento de inmobles, gastos de mobiliario, medios de transporte exterior e equipamento de oficina agás elementos informáticos. Este concepto de gasto subvencionable resulta aplicable unicamente a proxectos nos que se contemplen un ou varios dos ámbitos de actuación incluídos no apartado “Dixitalización e Automatización”

Contía das axudas

Do 25% ao 35% dos investimentos e ata un 50% das colaboracións externas

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte da publicación da convocatoria no DOG e finalizará o 15 de setembro de 2022.

Event Schedule Details

 • 15 Setembro 2022
Compartir
Engadir ao Calendario