Convocatoria de axudas para a creación de novos centros de investigación empresariais que complementen a oferta tecnolóxica do ecosistema de I+D+i de Galicia

Obxecto da axuda

Axudas dirixidas a empresas (sociedades mercantís) que teñan por obxecto a creación de novos centros de investigación que complementen a oferta tecnolóxica do ecosistema de I+D+i de Galicia, enmarcados nas prioridades estratéxicas da RIS3

Tipo de apoio

Subvención en réxime de concorrencia competitiva.

Beneficiarios

Empresas que teñan sede social ou centro de traballo en Galicia e desenvolvan actividades de actividades de investigación no ámbito da Estratexia de Investigación e Innovación para a Especialización Intelixente de Galicia (RIS3 Galicia).

Inversioóns ou gastos computables

  • 50% de subvención para os investimentos en activos (art 26 Regulamento 651)
  • Para os custos salariais do primeiro ano de contratación de persoal de nova contratación (a partir do 11º investigador que se incorpore ao centro de nova creación) (art 25 Regulamento 651)
  • Posibilidade de anticipar o 50% de cada anualidade sen garantías, até un 80% máximo da axuda total

Cuantía de las axudas

O orzamento mínimo das propostas será de 3.000.000 € e máximo 20.000.000€. A axuda total non superará os 5.000.000€ por beneficiario.

Presentación de solicitudes

Do 5 de xullo ao 5 de agosto de 2022

Detalles da programación de eventos

  • 5 Agosto 2022
Compartir
Engadir ao Calendario