Convocatoria de axudas para os servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e dixitalización (Programa Re-acciona)

A Xunta de Galicia convoca a través do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) o programa Re-acciona de axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e dixitalización de pemes, en réxime de concorrencia competitiva.

Quen pode solicitar estas axudas do programa Re-acciona?

As pequenas e medianas empresas (pemes), incluíndo os autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial. En calquera caso, deberán ter radicado algún centro de traballo en Galicia, e cumprir a definición de peme.

Contía das axudas

As axudas previstas nestas bases reguladoras configúranse en especies, segundo a disposición adicional terceira da lei 9/2007. Dita axuda confórmase como a diferenza entre o custo abonado polo Igape pola prestación do servizo e o importe esixido ás beneficiarias en concepto de cofinanciamiento.

O importe de cofinanciamiento privado pode consultarse no artigo 3 das bases reguladoras.

Ás empresas que finalizasen un ou varios servizos do mesmo tipo nos dous anos anteriores á solicitude aplicaráselles un aumento de cofinanciamiento dun 20% por cada un dos servizos do mesmo tipo reiterados neste período.

Datas e procedemento de presentación de solicitudes

Os prazos para a presentación de solicitudes son os seguintes:

  • Convocatoria 2020.1: do 03/06/2020 ao 02/07/2020
  • Convocatoria 2020.2: do 06/07/2020 ao 17/09/2020
  • Convocatoria 2020.3: do 21/09/2020 ao 05/11/2020
  • Convocatoria 2020.4: do 09/11/2020 ao 28/12/2020

A solicitude da convocatoria debe facerse a través da páxina web do IGAPE.

Event Schedule Details

  • 28 Decembro 2020
Compartir
Engadir ao Calendario