Convocatoria de innovación aberta de EIT Food

EIT Food é a comunidade de innovación alimentaria máis grande do mundo responsable de crear conexións en todo o sistema alimentario. Co apoio da UE, invirte en proxectos, organizacións e individuos que comparten obxectivos para un sistema alimentario saudable e sustentable.

Obxectivo da axuda

O obxectivo desta convocatoria é maximizar o impacto social, económico e ambiental das ideas innovadoras e os consorcios dentro do ámbito do EIT Food, coma se describe na súa Axenda Estratéxica 2021-27.

EIT Food busca proxectos que poñan novos produtos no mercado, introduzan novos e mellorados procesos e servizos comerciais e acaden:

 • Vidas máis saudables a través dos alimentos
 • Un sistema alimentario neto cero
 • Un sistema alimentario totalmente transparente, xusto e resiliente

Agárdase que as solucións innovadoras propostas dean lugar a novos produtos no mercado, novos ou mellorados procesos e servizos comercialmente viables para o beneficio final dos cidadáns europeos.

Beneficiarios

Os participantes dos Estados membros (EM) da Unión Europea (UE) e dos países asociados de Horizonte Europa son benvidos a presentar propostas. Non ten que ser unha organización asociada existente ou membro de EIT Food para solicitar financiación.

Non obstante, para participar é necesario formar parte dun consorcio, o cal debe estar formado por un mínimo de tres organizacións pertencentes a 2 países diferentes e elixibles. Asimesmo, os membros do consorcio deben representar, cando menos, dous lados do triángulo do coñecemento: educación, investigación e empresa/industria.

Áreas da convocatoria

As propostas presentadas nesta convocatoria deben abranguer algunha das seguintes 6 áreas:

 • Diversificación de proteínas
 • Sistemas alimentarios circulares
 • Trazabilidade dixital
 • Agricultura sustentable
 • Acuicultura sustentable
 • Nutrición dirixida

Dentro de cada área de interese se pedirá ás propostas que seleccionen os retos específicos aos que se dirixe a súa solución de innovación (ver anexo 2: Desafíos da área de innovación).

Gastos elixibles

Todos os custos deben cumprir coa normativa de Horizonte Europa en canto á elixibilidade dos gastos (artigo 6 do Model Grant Agreement e o Annotated Model Grant Agreement)

As propostas deben cumprir cos seguintes umbrais máximos:

 • A subcontratación pode ascender a un máximo do 15% dos custos totais.
 • A amortización pode ascender a un máximo do 10% dos custos totais.
 • Os participantes non poden dar unha subvención a outro terceiro.

Contía das axudas

A asignación máxima de financiación para esta convocatoria é de ata 1,2 millóns de euros por actividade durante un máximo de 24 meses de actividade e até 600.000 euros por actividade durante 12 meses.

O IET Food financiará até o 70% do total dos custos subvencionables da actividade. Por iso, o consorcio deberá cofinanciar un mínimo do 30% do total dos custos subvencionables do proxecto con fontes de financiación distintas da financiación da UE.

Prazo de presentación de solicitudes

Apertura da convocatoria: 19 de agosto 2022

Ventana de envío 1:

 • Data límite: 14 de outubro de 2022, 12:00 CET

Comunicación aos solicitantes: seleccionados ou non, antes do 16 de xaneiro de 2023

 

Ventana de envío 2:

 • Data límite: 13 de abril de 2023, 12:00 CET

Comunicación aos solicitantes: seleccionados ou non, antes do 11 de xullo de 2023

Event Schedule Details

 • 13 Abril 2023
Compartir
Engadir ao Calendario