Convocatoria Eurostars – Proxectos colaborativos internacionais de I+D e innovación

Obxecto da axuda

Eurostars é un instrumento de financiamento que apoia ás PEME innovadoras mediante o financiamento de proxectos colaborativos internacionais de I+D e innovación.

Organismo convocante

Eurostars (Asociación Europea sobre Pemes Innovadoras)

Beneficiarios

Unha PEME innovadora* no papel protagonista, pero tamén pode incluír outro tipo de organizacións como grandes empresas, universidades, organismos de investigación e outro tipo de organizacións.

 • O consorcio do proxecto está liderado por unha PEME innovadora dun país Eurostars**
 • O consorcio do proxecto está composto polo menos dúas entidades que son independentes entre si
 • O consorcio do proxecto está composto por entidades de polo menos dous países Eurostars con polo menos unha organización procedente dun país asociado a UE ou a Horizonte Europa***

*Enténdese por PEME innovadora aquela coa ambición de colaborar en investigación e desenvolvemento e innovación con socios internacionais para desenvolver novos productos, procesos e servicios para os mercados europeos e mundiais.  Grandes empresas e organismos de investigación ou universidade non son elixibles.

**Países Eurostars: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Türkiye.

***Países Eurostars que non son un Estado membro da UE ou un país asociado a Horizon Europe: Canadá, República de Corea, Singapur, Sudáfrica, Suíza e o Reino Unido.

Actividades elixibles

Os custos subvencionables para os participantes españois deben estar vinculados a tarefas de investigación industrial ou desenvolvemento experimental.

Para ter unha exitosa aplicación débese:

 • Definir idea de proxecto
 • Colaborar internacionalmente, compartir expertise
 • Desenvolver productos, procesos ou servicios que poidan ser facilmente comercializables
 • O proxecto ten un enfoque exclusivo en aplicacións civís.

Gastos elixibles

PEME

 • Custos do persoal que realiza tarefas de investigación e desenvolvemento, incluíndo ata 58 horas por mes para a xestión do proxecto
 • Gastos xerais (ata o 25% dos custos de persoal)
 • Instrumentos, equipos, materiais, subministracións e productos similares incorridos directamente como resultado do proxecto (na medida en que se utilicen e durante a duración do proxecto)
 • Investigación contractual, coñecemento e patentes
 • Os custos de subcontratación non poden supera-lo 25% dos custos subvencionables dos participantes, pero o importe pode incrementarse ó 50% dos custos subvencionables dos participantes ó subcontratar organismos públicos de investigación (OPI) españois.
 • Subcontratación dunha empresa de consultoría (ata 8.000 euros)
 • Gastos de viaxe (ata 8.000 euros) e Informes de auditoría (ata 2.000 euros por exercicio)

Gran empresa

As grandes empresas poden participar nun proxecto Eurostars, pero non son elixibles para o financiamento de Eurostars en España.

Organismo de investigación ou universidade

As universidades e organismos de investigación españois poden participar nun proxecto Eurostars, pero non son elixibles para o financiamento de Eurostars en España.

As institucións públicas de investigación (OPI) españolas poden alcanzar ata o 50% dos custos subvencionables do participante español.

Tipo, contía e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Subvención
 • Contía: 400.000 euros (os custos subvencionables deberán estar vinculados a tarefas de investigación industrial ou desenvolvemento experimental)
 • Orzamento: Non hai un orzamento máximo ou mínimo para os participantes españois
 • Financiamento: pola Union Europea a través de Horizon Europe

Presentación de solicitudes

Data límite para presentar solicitudes: 13/04/2023. Forma de tramitación: a través plataforma de proxectos.

Detalles da programación de eventos

 • 13 Abril 2023
Compartir
Engadir ao Calendario