Convocatoria para a contratación do “servizo de controlador” no marco do Proxecto Hub4Food

O Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) solicita ofertas para a contratación de servizos de auditoría externa para actuar como auditor de Clusaga no proxecto de Cooperación Teritorial Interreg Espacio Atlántico: EAPA_0024/2022, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Contratante: Asociación Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga)

Perfil do contratante: www.clusteralimentariodegalicia.org

Obxecto: Auditor para o proxecto Hub4Food EAPA_0024/2022

Presupuesto máximo: 4.000 Euros, IVA excluido

Prazo de execución: 2024 a 2027. A realización dos servizos licitados levarase a cabo e o informe de auditaría emitirase como máximo no mes posterior á declaración de gastos do periodo por parte de Clusaga.

Presentación de ofertas e consultas: Vía email á dirección de correo unitec@Clusaga.org. Serán válidas aquelas ofertas que se reciban axeitadamente ata o día 16/02/2024.

Valoración de ofertas: Levarase a cabo ata o 23 de febreiro de 2024. A firma da acta de adxudicación provisional realizarase o luns 26 de febreiro de 2024.

Clusaga comprométese a cumprir cos principios comunitarios que rixen a contratación pública e a Ley Xeral de Subvencións: publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación.

A continuación adxuntan prescripcións técnicas e administrativas.

Event Schedule Details

  • 16 Febreiro 2024
Compartir
Engadir ao Calendario