Convocatoria “TRANSFORM” 2024

Obxecto da axuda

Apoiar a empresas manufactureras e PYMEs na resolución de desafíos industriais e innovadores mediante a implementación de novas tecnoloxías de startups, que poderán ser co-desenvolvidas e integradas nas súas operacións comerciais e de produción.

Organismo convocante

EIT Manufacturing

Beneficiarios

A convocatoria TRANSFORM 2024 está aberta a startups que aborden un desafío identificado por unha empresa corporativa ou PYME e que teñan colaborado co Propietario do Desafío na planificación do proxecto piloto.

Criterios de elegibilidade para as startups:

 • Ser unha entidade legal con sede rexistrada nun dos Estados membros da Unión Europea, incluíndo as súas rexións ultraperiféricas, ou en países asociados a Horizon Europe e países de ingresos baixos e medianos.
 • Contar cun equipo dedicado de polo menos dous (2) equivalentes a tempo completo.
 • Ter un número PIC válido.
 • As solucións propostas para o proxecto piloto por parte das startups deben ter un nivel de Tecnoloxía Readiness Level (TRL) de polo menos 7 ou superior.

Actividades elixibles

A convocatoria ten o dobre obxectivo de ofrecer solucións innovadoras para as corporacións/PYMEs e abrir novas oportunidades de mercado para as startups.

Esta convocatoria apoiará a startups con produtos/servizos innovadores que aborden desafíos específicos das corporacións e PYMEs en polo menos un dos seguintes obxectivos establecidos na Axenda Estratéxica 2021-2027 de EIT Manufacturing:

 • Colocar ás persoas no centro da manufactura.
 • Acelerar a manufactura verde.
 • Fomentar a soberanía e a competitividade.

Gastos elixibles

A suma global ofrecida cubrirá os custos elegibles (directos e indirectos) da startup para o proxecto piloto.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

 • financiamento total máximo asignado por EIT a esta convocatoria é de 300,000 EUR.
 • Cada proxecto piloto recibirá un apoio financeiro máximo de 20,000 EUR, coñecido como “subvención”, para actividades alineadas cos obxectivos xerais de EIT Manufacturing.
 • apoio financeiro será concedido ás startups seleccionadas en forma dunha suma global de 20,000 EUR para realizar unha demostración in situ do proxecto piloto nun máximo de 12 meses.
 • Cada Corporate ou SME (Challenge Owner) só poderá traballar cun socio startup apoiado nesta convocatoria.

Presentación de solicitudes

 • Primeira data límite: 30 de abril de 2024, 12:00 pm CET
 • Segunda data límite: 14 de xuño de 2024, 12:00 pm CET
 • Terceira data límite: 6 de setembro de 2024, 12:00 pm CET
 • Cuarta data límite: 29 de outubro de 2024, 12:00 pm CET

Event Schedule Details

 • 29 Outubro 2024
Compartir
Engadir ao Calendario