Fomentando a Inovación e as Novas Cadeas de Valor en pemes: A Transformación cara á Industria 5.0 e a Twin Transition

Obxecto da axuda

Dirixido ás pemes innovadoras, este programa ten como principal obxectivo fomentar o xurdir de novas cadeas de valor interrexionais e intersectoriais, impulsando así a twin transition (verde e dixital) e a Industria 5.0. En particular, busca promover un sector de procesamento de alimentos en Europa que sexa innovador e capaz de adaptarse de maneira resiliente aos desafíos actuais.Organismo convocante: HIGHFIVE: enHancing dIgital and Green growtH in the Food processing industry via Interregional innoVation invEstments – Desde Galicia participan Clusaga e ITG.

Beneficiarios

 • Pemes procesadoras de alimentos
 • Pemes proveedoras de tecnoloxía e solucións dixitais das rexións cubertas polo consorcio HIGHFIVE.

Actividades elixibles

Ámbito dos proxectos de innovación: contribúe ás actividades que demostran unha solución, produto, proceso, servizo ou tecnoloxía dixital xa desenvolvida e probada (TRL 6-9) nun entorno operativo real da industria do procesamento de alimentos. En resumo, financiarase a implementación da solución, produto, proceso, servizo ou tecnoloxía dixital probada nun entorno real.Os proxectos presentados nesta convocatoria deben abordar unha ou máis prioridades dixitais, tales como:

 • Sensores para monitorizar parámetros críticos de control en tempo real
 • Integración e implementación de sensores
 • Xestión intelixente de datos
 • Conectividade en empresas alimentarias e na cadea de valor alimentaria

Gastos elixibles

 • As pemes/consorcios interesados poden presentar un (1) Proxecto de Innovación por Convocatoria Aberta.
 • As pemes que se presenten como consorcio beneficiaranse dunha contribución financeira de ata 60.000 € por PYME.
 • O límite de 60.000 € inclúe os custos de participación dos actores de innovación (universidades, centros de investigación, laboratorios vivos, grandes empresas, etc.) que as pemes presentan na súa solicitude.
 • Cada PYME/consorcio interesado pode solicitar a 1ª ou 2ª Convocatoria Aberta.

As propostas de éxito recibirán unha suma global como contribución financeira solicitada. Esta suma global é unha cantidade fixa de diñeiro que se pode utilizar para diversos propósitos relacionados co proxecto. Na solicitude, débese proporcionar unha explicación detallada de cómo se utilizará esta suma, incluíndo un orzamento claro que abarque custos de persoal, experiencia externa, viaxes, equipos e outros consumibles. Aínda que non se require presentar informes financeiros detallados nin follas de tempo, a utilización da suma global supervisarase tendo en conta os avances técnicos avaliados polos revisores. A avaliación final avaliará a coherencia entre os gastos realizados e os resultados obtidos. Os beneficiarios deben manter os documentos orixinais dos seus gastos en caso de auditoría. Só serán elegibles os custos xerados durante a duración do proxecto e deben estar en liña cos principios e prácticas contables e de xestión habituais.

 • Os custos elegibles inclúen o persoal directo (ata un máximo do 80% do orzamento total do proxecto), a experiencia externa (custos de subcontratación) e outros custos directos como viaxes, consumibles e equipos (só custos de depreciación).

Tipo, cantidade e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Contribución global única, cunha taxa de financiamento do 100%
 • Cantidade: máx. 60.000 € por pyme, máx. 120.000 € por proxecto
 • Intensidade da axuda: Disponse dun orzamento de 900.000 euros para financiar a 15 pemes. Máx. 12 meses por proposta.

Presentación de solicitudes

 • Prazo para presentar solicitudes: Apertura o 15 de xuño de 2023 e peche o 31 de agosto de 2023 ás 17:00 CET
 • Forma de tramitación: As solicitudes deben presentarse a través da ferramenta de solicitude en liña accesible en https://highfive.ss4af.com/open-calls/first-open-call antes das 17:00 CET.
  • Os solicitantes deben utilizar a ferramenta de solicitude en liña dispoñible no sitio web de HIGHFIVE, rexistrarse, completar o formulario administrativo en liña e cargar unha proposta de solicitude asinada que pode ter un máximo de 12 páxinas. A solicitude debe completarse segundo a plantilla predefinida.
  • Todos os documentos, incluída a proposta, deben cargarse en formato PDF. Despois de enviar a solicitude, o solicitante recibirá un correo electrónico que confirmará a data e hora de presentación da súa proposta. Ademais, as solicitudes deben abordar o aspecto interrexional do proxecto HIGHFIVE na súa solicitude.
  • As solicitudes deben estar escritas en inglés: as solicitudes escritas (parcialmente) en outro idioma non serán elixibles.

As pemes que se presenten á Convocatoria Aberta como consorcio deben completar unha (1) proposta. Unha das pemes involucradas que actúe como “coordinadora” é responsable de completar toda a información administrativa na ferramenta en liña e cargar todos os documentos en formato PDF.

Información adicional: o contacto rexional de Galicia é Clusaga. A persoa encargada é Noelia Dosil – industria@clusaga.org

Event Schedule Details

 • 31 Agosto 2023
Compartir
Engadir ao Calendario