Kit Consulting 2024

Obxecto da axuda

Kit Consulting é un programa de axudas dirixido ás pemes e destinado a contratar servizos de asesoramento dixital especializado e personalizado para os seus negocios.

Organismo convocante

Goberno de España, xestionado por Red.es.

Beneficiarios

Pequenas e medianas empresas (Pemes) cuxo domicilio fiscal estea situado en territorio español.

Actividades elixibles

O Catálogo de Servizos estará accesible desde a plataforma «Acelera PYME», dispoñible en https://www.acelerapyme.gob.es/ xestionada polo órgano concedente dos bonos do Programa.

Categorías de servizo de asesoramento:

 1. Servizo de Asesoramento en Intelixencia Artificial

Obxectivos:

 • Plan para Pemes sen un plan de intelixencia artificial (IA).
 • Establecer investimento e medidas para adopción de IA.
 • Enfoque en aprendizaxe automático, procesamento e transcrición de textos, sistemas expertos.
 • Realización dun caso de uso adaptado ao negocio.

Actividades:

 • Identificación de data sets relevantes.
 • Asesoría para a creación de protocolos de gobernanza de datos.
 • Análise de ferramentas de IA para xestión de datos.
 • Orientación sobre como derivar información valiosa de datos existentes.
 • Capacitación no uso estratéxico de técnicas de IA.
 • Desenvolvemento e execución dun caso de uso adaptado ao negocio.
 1. Servizo de Asesoramento en Análise de Datos (Básico)

Obxectivos:

 • Plan para Pemes sen plan de análise de datos.
 • Determinar investimento e medidas para adopción.
 • Enfoque en extracción e análise de datos.

Actividades:

 • Identificación de datos relevantes.
 • Análise de ferramentas de IA para explotación e visualización de datos.
 • Establecer información valiosa a partir de datos tratados con IA.
 • Asesoramento específico sobre explotación de datos.
 • Asesoramento opcional sobre procesos de goberno, xestión e calidade do dato.
 • Desenvolvemento e execución dun caso de uso en análise de datos (básico).
 • Identificación de oportunidades para o uso de IA en análise de datos.
 1. Servizo de Asesoramento en Análise de Datos (Avanzado)

Obxectivo: Plan para Pemes cun sistema básico de análise de datos que necesitan un máis avanzado.

Actividades:

 • Identificación e avaliación de datos da peme.
 • Xeración de información valiosa con algoritmos de IA.
 • Asesoramento en comprensión e manexo de ferramentas de xestión de datos.
 • Asesoramento opcional sobre avaliación de capacidade de procesos de gobernanza e calidade do dato.
 • Desenvolvemento e execución dun caso de uso en análise de datos (avanzado).
 • Identificación de oportunidades para o uso de IA en análise de datos avanzados.
 1. Servizo de Asesoramento en Vendas Dixitais

Obxectivo: Asesoramento para mellorar rendemento de vendas en liña mediante marketing dixital e tecnoloxías de IA.

Actividades:

 • Análise da situación actual en vendas dixitais e presenza en internet.
 • Concienciación sobre vendas en liña e marketing dixital.
 • Definición de estratexia de vendas en liña e presenza dixital a medio e longo prazo.
 • Desenvolvemento e execución dun caso de uso en vendas dixitais.
 • Identificación de oportunidades para o uso de IA en vendas dixitais.
 1. Servizo de Asesoramento en Procesos de Negocio ou Proceso de Produción

Obxectivo: Identificación de áreas de mellora e optimización en procesos empresariais ou de produción, utilizando IA.

Actividades:

 • Comprensión de metas estratéxicas e aliñamento coa dixitalización e mellora de procesos.
 • Análise de procesos empresariais actuais ou de fabricación para identificar áreas de oportunidade.
 • Comunicación efectiva sobre a importancia da dixitalización.
 • Asesoramento en ferramentas de xestión de procesos de negocio ou produción.
 • Desenvolvemento e execución dun caso de uso en optimización de procesos.
 • Identificación de oportunidades para o uso de IA en procesos de negocio ou produción.
 1. Servizo de Asesoramento en Estratexia e Rendemento de Negocio

Obxectivo: Implementar unha estratexia de negocio para mellorar posicionamento competitivo utilizando IA.

Actividades:

 • Análise da situación actual en intelixencia de negocio.
 • Recomendacións para desenvolver habilidades analíticas e cultura de toma de decisións baseadas en datos.
 • Asesoramento en técnicas e ferramentas avanzadas de IA.
 • Definición de estratexia a medio e longo prazo para a intelixencia de negocio.
 • Desenvolvemento e execución dun caso de uso para mellorar estratexia e rendemento.
 • Identificación de oportunidades para o uso de IA en estratexia e rendemento de negocio.
 1. Servizo de Asesoramento en Ciberseguridade (Básico)

Obxectivo: Implementar protección básica e SGSI segundo ISO 27001 e ENS.

Actividades:

 • Análise de situación actual e activos valiosos.
 • Garantir continuidade do negocio fronte a incidentes de seguridade.
 • Elaboración de plan de resposta ante brechas de seguridade.
 • Definición de estratexia de ciberseguridade personalizada.
 • Cumprimento de regulacións e estándares de seguridade.
 • Preparación de documentación para SGSI.
 • Desenvolvemento e execución dun caso de uso en ciberseguridade.
 • Identificación de oportunidades para o uso de IA en ciberseguridade.
 1. Servizo de Asesoramento en Ciberseguridade (Avanzado)

Obxectivo: Mellorar sistemas de protección avanzados para empresas con protección básica.

Actividades:

 • Análise e probas de penetración para detectar vulnerabilidades.
 • Implantación de procedementos e ferramentas de ciberseguridade.
 • Protección proactiva contra ataques.
 • Concienciación e cultura organizacional en ciberseguridade.
 • Identificación de oportunidades para o uso de IA en ciberseguridade.
 • Desenvolvemento e execución dun caso de uso en ciberseguridade.
 1. Servizo de Asesoramento en Ciberseguridade (Preparación para Certificación)

Obxectivo: Implementar sistemas avanzados de protección e prepararse para certificación SGSI.

Actividades:

 • Análise e probas de penetración.
 • Revisión de políticas e procedementos de ciberseguridade.
 • Protección proactiva contra ataques.
 • Concienciación en ciberseguridade.
 • Preparación de documentación para certificación SGSI.
 • Desenvolvemento e execución dun caso de uso en ciberseguridade.
 1. Servizo de Asesoramento «360» en Transformación Dixital

Obxectivo: Transformación dixital integral da empresa, definindo investimento e medidas estratéxicas.

Actividades:

 • Análise de procesos comerciais para identificar áreas de dixitalización.
 • Programas de concienciación sobre transformación dixital.
 • Avaliación e optimización de ferramentas e tecnoloxías existentes.
 • Desenvolvemento dunha estratexia clara e personalizada para a transformación dixital.
 • Establecemento dun marco para a innovación continua.
 • Desenvolvemento e execución dun caso de uso en transformación dixital.
 • Identificación de oportunidades para o uso de IA en transformación dixital.

Gastos elixibles

Gastos subvencionables:

Gastos en que incorra o beneficiario para a contratación de servizos de asesoramento para a transformación dixital das pemes, dispoñibles no Catálogo de Servizos de Asesoramento do Programa, sempre que respondan á natureza da actividade subvencionada.

Gastos non subvencionables:

 • Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).
 • Imposto Xeral Indirecto Canario.
 • Imposto sobre a Produción, os Servizos e a Importación.
 • Custo de contratación de servizos de asesoramento superior ao valor de mercado.
 • Actividades excluídas no artigo 11, apartado 2, da Orde.
 • Solucións de dixitalización adquiridas polo beneficiario.
 • Custes asociados á parametrización básica de ferramentas ou solucións de dixitalización adquiridas.
 • Custes derivados da formación a usuarios en relación á parametrización de solucións de dixitalización.
 • Impostos sobre as rendas de persoas físicas ou sociedades, así como outros tributos e taxas nacionais, autonómicos ou locais.
 • Intereses das débedas.
 • Intereses de mora, recargos e sancións administrativas e penais.
 • Gastos derivados de procedementos xudiciais.
 • Gastos financeiros.
 • Gastos de infraestrutura e obra civil.
 • Servizos de telecomunicación e conectividade a Internet.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Tipo: A axuda outorgarase mediante o procedemento de concorrencia non competitiva

Contía: A contía da axuda varía en función do número de empregados:

 • Pemes entre 10 e menos de 50 traballadores: 12.000 €
 • Pemes entre 50 e menos de 100 traballadores: 18.000 €
 • Pemes entre 100 e menos de 250 traballadores: 24.000 €

Intensidade: Outorgarase unha única subvención pública por beneficiario entre todas as convocatorias do Programa, salvo que nestas se permita un número superior.

Presentación de solicitudes

Data de peche o 31/12/2024 ás 11:00 horas

Event Schedule Details

 • 31 Decembro 2024
Compartir
Engadir ao Calendario