Liña Certificación Internacional 2024 – Segunda Convocatoria

Obxecto da axuda

Apoiar ás empresas españolas na obtención das certificacións para a comercialización internacional dos seus produtos e servizos fóra da UE, co fin de facilitar o acceso a novos mercados e/ou clientes, así como mellorar o valor engadido das súas exportacións.

Organismo convocante

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de España

Beneficiarios

PYMEs

  • Aquelas que posúan produto, servizo ou marca propia.
  • Que teñen unha facturación superior a 300.000 euros.
  • No caso de solicitar a axuda para unha certificación voluntaria, tamén deben acreditar a condición de empresa exportadora.

Actividades elixibles

Inclúense nesta liña tanto as certificacións obrigatórias, como as voluntarias, sempre que estas se dirixan á actividade exportadora da empresa (no caso das certificacións voluntarias, a empresa deberá acreditar a súa condición de empresa exportadora).

Gastos elixibles

Os gastos elixibles inclúen todos os relacionados co proceso de certificación, como:

  • Consultoría necesaria para a certificación.
  • Custos de envío, devolución ou destrución de mostras.
  • Custos dos ensaios requiridos.
  • Emisión da certificación.

É importante destacar que todas as certificacións deben ter como obxectivo mellorar a competitividade internacional da PYME fóra da Unión Europea.

Non serán subvencionables as certificacións requiridas pola normativa española e/ou comunitaria, nin aquelas asociadas a trámites tributarios e/ou aduaneiros.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

As pymes que participen nesta liña recibirán unha axuda de ata 20.000 euros, sobre un orzamento máximo elixible de 25.000 euros, que serán aportados polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), para cofinanciar os gastos de certificación de produtos, servizos e/ou xestión que se dirixan a mellorar a súa competitividade internacional fóra da UE.

Presentación de solicitudes

Convocatoria aberta ata o 31 de maio

Detalles da programación de eventos

  • 31 Maio 2024
Compartir
Engadir ao Calendario