Liña de axudas a plans de innovación e sustentabilidade no ámbito da industria manufactureira

EO Ministerio de Industria, Comercio e Turismo está a promover a inminente publicación das axudas 2022 vinculadas cos plans de innovación e sustentabilidade no ámbito da industria manufactureira. Estas axudas están enmarcadas no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

A Orde de bases correspondente é Orde  ICT/ 789 2021 do 16 de xullo (BOE 23 07 2021) e a Orde  ICT/ 309 2022 do 31 de marzo (BOE 12 04 2022 pola que se modifica a Orde  ICT/ 789 2021 do 16 de xullo.

Convocatoria 2022

Convocatoria xeral (todo o sector manufactureiro)

Orzamento 2022: 150 M€ (91 M€ préstamo 59 M€ subvención)

Prazo de solicitude: do 10 ao 31 de maio

Prazo de execución das inversións: desde o día seguinte á presentación da solicitude e ata 24 meses desde a data de resolución da concesión.

Prioridades temáticas

 • Economía circular e ecoinnovación
 • Descarbonización, eficiencia enerxética, novas fontes de enerxía renovable e reducción de emisións contaminantes.
 • Materiais e produtos avanzados
 • Innovación en procesos de calidade e seguridade
 • Innovacións do proceso produtivo derivados da prioridad temática 3.

Liñas de actuación financiables

Liña de axudas a plans de innovación e sustentabilidade no ámbito da industria manufactureira son as seguintes:

Liña de Investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación en organización e/ou procesos. Esta liña de actuación contempla:

 • Proxectos de Investigación Industrial
 • Proxectos de Desenvolvemento experimental
 • Proxectos de Innovación en materia de organización
 • Proxectos de Innovación en materia de procesos

Liña de Innovación en sustentabilidade e eficiencia enerxética. Esta liña contempla:

 • Investimentos con carácter innovador destinadas á protección do medio ambiente
 • Investimentos con carácter innovador en medidas de aforro enerxético ou enerxías renovables.

Cada proxecto debe enmarcarse nunha única liña de actuación e cada entidade poderá presentar unha ou varias solicitudes nesta convocatoria. Cada solicitude conterá un único proxecto.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios aqueles que realicen as seguintes actividades industriais:

Actividades de produción a escala industrial-CNAE 10 a 32

Actividades de valorización a escala industrial- CNA 38.3x*

Actividades complementarias á produción industrial-CNAE82.92*, 52.10*, 33*

Actividades de servizos á industria-CNAE 71.12 e 71.20 con excepcións. É a CNAE da actividade que se desenvolve no proxecto, non do obxecto social.

A experiencia industrial esixida a data de fin de prazo de solicitude é >3 anos.

Conceptos financiables

Para cada liña de actuación financiaranse os seguintes conceptos:

 • Liña de Investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación en organización e/ou procesos

Financiarase:

 1. O custo de persoal: relacionados cos investigadores, técnicos e demais persoal auxiliar dedicados ao proxecto e os custos de futuras contratacións.
 2. Instrumental e material inventariable (ata o 60% do orzamento financiable): Finánciase a amortización dese instrumental ou material inventariable e durante o período necesario para o desenvolvemento do proxecto.
 3. Investigación contractual coñecementos e patentes adquiridas:Gastos de colaboración externa derivados do proxecto, de prestación de servizos TIC, de consultoría para o deseño ou redeseño de procesos e adquisición de patentes.
 • Liña de Innovación en sustentabilidade e eficiencia enerxética
 1. Aparellos e equipos de produción (investimento separado ou diferenza): deben garantir un nivel inferior de emisións, recursos, materias primas e/ou de residuos da liña en termos absolutos).
 2. Edificación e instalacións (ata o 20% do orzamento financiable): contempla adecuación de naves e as súas instalacións.
 3. Activos inmateriais
 4. Colaboracións externas.

É financiable a diferenza entre o investimento para realizar e un investimento de referencia. Débese xustificar a mellora na eficiencia enerxética e a sustentabilidade.

Contía das axudas

A contía do orzamento de 2022 en concepto de préstamo é de 91 M€ e en concepto de subvención é de 59 M€.

Para cada proxecto, o financiamento total a conceder, subvención máis préstamo nominal, será como máximo o 80% sobre o orzamento financiable.

 

Detalles da programación de eventos

 • 31 Maio 2022
Compartir
Engadir ao Calendario