Premios e axudas aos proxectos agrupados industria 4.0 en Galicia

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) publicou o 31 de xaneiro as bases dos premios e axudas aos proxectos agrupados industria 4.0 en Galicia co obxectivo de regular a adxudicación dun máximo de seis proxectos que inclúan no seu desenvolvemento a implantación de equipos e sistemas para a modernización de procesos nun grupo de peme non menor a 5, así como das axudas á devandita implementación para cada unha das entidades que participa.

A implementación consistirá na incorporación ás empresas de tecnoloxías relacionadas cos conceptos de Industria 4.0, segundo os termos recolleitos na Axenda de Competitividade Industrial Galicia Industria 4.0, que inclúe o seguinte:

1. Robotización e robotización colaborativa.

2. Fabricación aditiva.

3. Actuadores sensoriais e mecatrónicos.

4. Sistemas ciberfísicos.

5. Automatización completa ou estendida.

6. Intercomunicación máquina-máquina.

7. Conectividade completa ou estendida.

8. Vehículos autónomos (optimización do fluxo e redución de custos).

9. Personalización do produto.

10. Internet das cousas, Internet de equipos e máquinas.

11. Big Data, computación na nube e ciberseguridad aplicada á industria.

12. Logistics 4.0 para a integración completa da cadea de subministración coa interconexión de sistemas e a máxima coordinación dos procesos loxísticos.

13. Modelado e simulación de procesos industriais, operativos e loxísticos.

Requisitos para solicitar os premios e axudas

1. Os organismos intermedios incluídos en calquera das seguintes definicións poden obter os premios:

a) Organizacións públicas ou privadas sen fins de lucro con personalidade xurídica propia, que proporcionan servizos de apoio á competitividade empresarial das PEME, nas súas diversas formas, e contan con recursos materiais e humanos para promover e guiar proxectos. .

b) Entidades cunha participación maioritaria de capital público que proporcionan servizos comerciais de maneira rutineira para apoiar a competitividade das PEME e promover proxectos nos que non perseguen a obtención de ganancias.

2. As pemes que realicen unha actividade no ámbito da nova industria.

3. Para cualificar para os premios e subvencións, as partes interesadas deben constituír previamente unha agrupación das previstas no artigo 8.3 da Lei 9/2007. Esta agrupación deberá estar constituída por un organismo intermedio e polo menos cinco pemes galegas. Os compromisos de execución asumidos por cada membro do grupo deben expresarse explicitamente nun documento, que tamén se considerará como beneficiarios.

4. Cada agrupación só pode enviar un proxecto. Un organismo intermedio pode dirixir un ou máis grupos sempre que os proxectos preséntense en diferentes categorías sectoriais. As PEME poden participar en máis dun grupo, sempre que os investimentos e os gastos de cada aplicación sexan diferentes.

Data e procedemento para presentar solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses a partir do día seguinte á publicación da resolución no Boletín Oficial de Galicia, é dicir, ata o 29/05/2020.

A solicitude debe facerse a través da páxina web do Igape.

Detalles da programación de eventos

  • 29 Maio 2020
Compartir
Engadir ao Calendario