Premios Galicia de Innovación e Deseño (IV Edición)

Obxecto da axuda

Recoñecer o labor das persoas e empresas que están a contribuír significativamente ao desenvolvemento económico e social en Galicia a través da innovación e o deseño. Con estes galardóns búscase destacar as mellores prácticas para que sirvan de exemplo a todo o tecido empresarial galego, pondo de relevancia como a innovación e o deseño cumpren un papel esencial para mellorar a competitividade das empresas e, en definitiva, a calidade de vida das persoas.

Organismo convocante

Axencia Galega de Innovación

Beneficiarios

Poderán ser candidatas as persoas físicas nacidas en Galicia. Así mesmo, poderán optar aos premios as persoas xurídicas que teñan polo menos un establecemento permanente en Galicia, validamente constituído, que manteña a súa actividade.

Un mesmo candidato poderase propoñer para unha ou varias categorías dos premios, para o que é imprescindible enviar unha proposta de solicitude diferente e completa, con toda a documentación requirida, para cada categoría presentada.

Actividades elixibles

O Premio consta de tres categorías en innovación e tres categorías en deseño:

CATEGORÍAS EN INNOVACIÓN

 1. Traxectoria Innovadora: Empresarios e profesionais cunha traxectoria de polo menos dez anos na que a innovación fose unha das súas características relevantes.
 2. Gran empresa: Grandes empresas cunha actividade innovadora ao longo de, como mínimo, dez anos.
 3. Pequena e mediana empresa: Pemes cunha demostrada actividade innovadora durante polo menos cinco anos.

CATEGORÍAS EN DESEÑO

 1. Profesionais: Profesionais (persoas físicas ou estudos de deseño) cunha traxectoria de polo menos cinco anos de recoñecido prestixio no sector.
 2. Empresas: Empresas consolidadas que incorporasen o deseño á súa estratexia empresarial ao longo de, como mínimo, dez anos.
 3. Talento emerxente: deseñadores e deseñadoras de ata 35 anos de idade cunha traxectoria profesional inferior a dez anos.

Tipo, contía e intensidade da axuda

CATEGORÍAS EN INNOVACIÓN

 1. Traxectoria Innovadora: 15.000 €
 2. Gran empresa: Premio honorífico
 3. Pequena e mediana empresa: 15.000 €

CATEGORÍAS EN DESEÑO

 1. Profesionais: 15.000 €
 2. Empresas: Premio honorífico
 3. Talento emerxente: 15.000 €

Presentación de solicitudes

Data límite para presentar solicitudes: 30/09/2023. Forma de tramitación: As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible a partir do 4 de xullo na sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Detalles da programación de eventos

 • 30 Setembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario