Programa Centros Dixitais: Axudas para a Dixitalización dos Procesos Empresariais (IG408A)

Obxecto da axuda

O Programa Centros Dixitais do IGAPE ten como obxectivo mellorar a dixitalización dos procesos empresariais, mellorar o entorno das empresas e dos consumidores, así como modernizar e desenvolver a base industrial.

Organismo convocante

IGAPE

Beneficiarios

Pequenas e medianas empresas constituídas como sociedade limitada ou sociedade anónima, que proxecten levar a cabo unha inversión nunha infraestrutura na provincia da Coruña.

Actividades elixibles

  • Centros dixitalizados para control, xestión, monitorización, vixilancia, telemetría ou telecomando (remoto) de activos, infraestruturas, instalacións ou sistemas.
  • Centros dixitalizados para simulación, control, seguimento de activos e operacións (persoas, vehículos, flotas, loxística, …).
  • Centros dixitalizados para almacenamento de datos e accesibilidade aos mesmos.
  • Calquera outro centro dixitalizado que outorgue capacidades remotas de conectividade, coordinación, seguimento, monitorización ou control de activos.

Gastos elixibles

Gastos relacionados con obra civil, adquisición de terreos, bens de equipo, outras investimentos en activos fixos, activos intanxibles e custos de reformas.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

A inversión subvencionable por cada proxecto deberá ser superior a 100.000 € e inferior a 3.000.000 €.

Os porcentaxes de axuda varían segundo o tipo de proxecto e tamaño da empresa, oscilando entre o 25-35%, ou de ata un 80% sobre a diferenza entre as inversións subvencionables e o beneficio de explotación ao longo do período de explotación do negocio.

Presentación de solicitudes

Prazo aberto, ata o 11 de decembro do 2023.

Event Schedule Details

  • 11 Decembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario