Programa de Apoio aos Digital Innovation Hubs (PADIH)

Obxecto da axuda

Convocatoria para mellorar a competitividade das pemes galegas, de calquera sector produtivo, mediante a prestación de servizos de asesoramento e apoio en materia de innovación para a implantación de tecnoloxías dixitais disruptivas.

Organismo convocante

Dirección Xeral da Fundación EOI, F.S.P.

Beneficiarios

Pemes que desexen innovar mediante a implantación de tecnoloxías dixitais.

  • As pemes beneficiarias deben ter o seu domicilio fiscal en España.

Actividades elixibles

Financiamento para pemes españolas a través de entidades colaboradoras da rede EDIH.

  • Asesoramento inicial (ata 10,000 €): Consultoría especializada para a transformación dixital e mellora do modelo empresarial.
  • Ensaio e experimentación (ata 20,000 €): Aplicación práctica de coñecementos técnicos con probas de concepto tecnolóxicas.
  • Formación básica en tecnoloxía (ata 5,000 €): Accións grupais, obradoiros e mentorización para a implementación e xestión de tecnoloxía.
  • Asesoramento financeiro (ata 5,000 €): Estudo de necesidades financeiras, busca de fontes de financiamento e apoio na documentación.
  • Acceso a redes de innovación (ata 5,000 €): Facilitación da transferencia de coñecementos entre pemes e EDIH en diferentes rexións.
  • Límite máximo de servizos por peme: 30,000 €.
  • O solicitante pode esgotar a subvención máxima por beneficiario respectando o límite por tipo de servizo en todas as solicitudes.

Para presentar unha solicitude previamente debe terse solicitado unha Proposta de Servizos a un EDIH. O que se solicita é que se financie a prestación desses servizos que figuran na Proposta de Servizos. As actividades deben rematarse no prazo máximo de 12 meses desde a concesión da axuda.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Tipo: As axudas concederanse en réxime de concorrencia non competitiva, por orde de presentación de solicitudes, ata que se esgote o crédito orzamentario.

Cantidade: Límite máximo de servizos por peme: 30,000 €.

Presentación de solicitudes

O prazo límite de presentación de solicitudes é o 30 de setembro de 2025 e as actuacións deben estar rematadas o 31 de decembro de 2025.

Event Schedule Details

  • 30 Setembro 2025
Compartir
Engadir ao Calendario