Programa Re-acciona – IG285

Obxecto da axuda

Re-acciona é un programa do Igape e do Gain que potencia a competitividade das pemes. Ofrece 13 servizos centrados en análise, optimización e estratexia. O seu obxectivo é dotar ás empresas de ferramentas para enfrontar os desafíos do mercado. Axuda a acelerar procesos de mellora e incorporar novos coñecementos. É unha iniciativa clave para fortalecer o tecido empresarial galego.

Organismo convocante

Igape

Beneficiarios

 • Ter un centro de traballo en Galicia
 • Ter a condición de peme
 • Contar con mínimo 3 traballadores no ano anterior á solicitude (agás no servizo de Apoio para empresas emergentes innovadoras)
 • Para o servizo de Desenvolvemento estratéxico integral de empresa, deben ter realizado un informe previo de análise
 • Os servizos serán prestados pola entidade colaboradora que escolla o solicitante de entre as seleccionadas para cada servizo

A entidade colaboradora elixida será a responsable de:

 • Avaliar, de xeito previo á solicitude, os requisitos das entidades solicitantes e da viabilidade e eficacia da execución do servizo
 • Realizar ante o Igape os trámites de solicitar a axuda

Xustificar a axuda ante o Igape

Actividades elixibles

Análise e avaliación competitiva:

 • Análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora
 • Mellora da xestión financeira e busca de financiamento
 • Protección da innovación (servizo parcial)
 • Asesoramento para a financiación da innovación

Optimización e mellora competitiva:

 • Desenvolvemento estratéxico integral da empresa
 • Análise do cumprimento normativo e os riscos legais (Compliance)
 • Asesoramento para o relanzamento comercial
 • Deseño e lanzamento de produtos e servizos innovadores
 • Protección da innovación (servizo completo)
 • Apoio para empresas emergentes innovadoras
 • Consultoría modular para pemes en captación, retención e xestión de talento

Estratexias de competitividade avanzada:

 • Circularización e optimización dos procesos de produción e cadea loxística
 • Preparación de procesos certificables
 • Desenvolvemento dunha estratexia de integración ESG na peme
 • Asesoramento para a financiación da innovación (servizo completo)

Gastos elixibles

Análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora:

 • Estudo dos factores que definen a capacidade competitiva.
 • Informe sobre a posición competitiva actual e pautas de mellora.
 • Importe do servizo: 3.780 € (sen IVA).
 • Presentacións de entidades colaboradoras: OBZ, Valora.

Desenvolvemento estratéxico integral da empresa:

 • Elaboración dun proxecto de futuro baseado na análise da empresa.
 • Acompañamento durante o proceso de execución.
 • Importe do servizo: 5.355 € (sen IVA).
 • Presentacións de entidades colaboradoras: DPI Estrategia, Elige Plus.

Análise do cumprimento normativo e os riscos legais (Compliance):

 • Establecemento de programas de cumprimento normativo.
 • Importe do servizo: 5.355 € (sen IVA).
 • Presentacións de entidades colaboradoras: Alén Asesores, Norquality.

Consultoría en captación, fidelización e xestión de talento:

 • Optimización de estratexias de captación e xestión de talento.
 • Definición de políticas de contratación e formación.
 • Importe do servizo: 5.355 € (sen IVA).
 • Presentación de entidade colaboradora: PFS Grupo.

Desenvolvemento dunha estratexia de integración ESG:

 • Integración de consideracións ambientais, sociais e de gobernanza.
 • Importe do servizo: 6.300 € (sen IVA).
 • Presentación de entidade colaboradora: Valora.

Mellora da xestión financeira e busca de financiamento:

 • Análise da condición económico-financeira e elaboración dun plan de mellora.
 • Importe do servizo: 3.780 € (sen IVA).
 • Presentacións de entidades colaboradoras: Alén Asesores, Arxon Estrategia.

Circularización e optimización dos procesos de produción e cadea loxística:

 • Adaptación de esquemas de produción para mellorar o traballo.
 • Importe do servizo: 6.300 € (sen IVA).
 • Presentacións de entidades colaboradoras: Inova, Team & Time.

Asesoramento para o relanzamento comercial:

 • Revitalización da estratexia comercial para un crecemento sostible.
 • Importe do servizo: 5.355 € (sen IVA).
 • Presentacións de entidades colaboradoras: DPI Estrategia, EOSA.

Preparación de procesos certificables:

 • Análise de procesos operativos e implementación dun modelo de xestión baseado en procesos.
 • Importe do servizo: 6.300 € (sen IVA).
 • Presentacións de entidades colaboradoras: Norquality, PFS Grupo.

Apoio para empresas emergentes innovadoras:

 • Orientación e apoio personalizado para startups en áreas clave.
 • Importe do servizo: 5.355 € (sen IVA).
 • Presentacións de entidades colaboradoras: EOSA, Inova.

Deseño e lanzamento de produtos e servizos innovadores:

 • Implementación de metodoloxías de deseño para o desenvolvemento de novos produtos e servizos.
 • Importe do servizo: 5.355 € (sen IVA).
 • Presentación de entidade colaboradora: Innplica.

Protección da innovación:

 • Fomento da protección da propiedade industrial para mellorar a competitividade.
 • Importe do servizo: 3.780 € – 5.355 € (sen IVA).
 • Presentacións de entidades colaboradoras: Álvarez Real, Silex.

Asesoramento para a financiación da innovación:

 • Establecemento de estratexias para obter financiamento en actividades de I+D+i.
 • Importe do servizo: 3.780 € – 6.300 € (sen IVA).
 • Presentacións de entidades colaboradoras: Euro Funding, Innplica.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

O importe definido para cada tipo de servizo e as horas determinaranse da seguinte maneira:

Categoría 1. Análise e avaliación competitiva:

 • Número aproximado de horas: 60 horas
 • Importe do servizo (sen IVA): 3.780 €
 • Coste para a empresa (sen IVA): 756 €

Categoría 2. Optimización e mellora competitiva:

 • Número aproximado de horas: 85 horas
 • Importe do servizo (sen IVA): 5.355 €
 • Coste para a empresa (sen IVA): 1.071 €

Categoría 3. Estratexias de competitividade avanzada:

 • Número aproximado de horas: 100 horas
 • Importe do servizo (sen IVA): 6.300 €
 • Coste para a empresa (sen IVA): 1.260 €

Presentación de solicitudes

Do 1 de abril ás 8.00h ata o 15 de novembro ás 14.00h. A solicitude deberá realizarse necesariamente a través da entidade colaboradora que o solicitante escolla para a prestación do servizo.

Detalles da programación de eventos

 • 15 Novembro 2024
Compartir
Engadir ao Calendario