Programa Responsabilízate: Apoio a pemes e autónomos en Responsabilidade Social Empresarial

Obxecto da axuda

Establecer os requisitos do proceso de selección das empresas ou entidades ás que se prestarán os servizos do programa Responsabilízate, así como proceder á súa convocatoria para o ano 2023.

Organismo convocante

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE (Xunta de Galicia)

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias do programa Responsabilízate as pequenas e medianas empresas (pemes), así como as persoas traballadoras autónomas, que teñan o seu domicilio social en Galicia ou contan cun centro de traballo en Galicia e que non foran beneficiarias nas anteriores edicións.

Requisitos

  • Ter, polo menos, unha persoa traballadora por conta allea.
  • Que non superen os 50 millóns de euros de volume de negocio anual ou o seu balance anual sexa inferior a 43 millóns de euros.
  • Non ser entidades sen ánimo de lucro.

Actividades elixibles

  1. Análise do estado, potencial competitivo e RSE da empresa.
  2. Asesoramento e formación en RSE para pemes.
  3. Elaboración e seguimento dun plan de acción individualizado para a implementación de polo menos o 20% das accións previstas no Plan de RSE.

Presentación de solicitudes

Aberto durante todo o ano 2023

Event Schedule Details

  • 31 Decembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario