Programa de Impulso de proxectos tractores de Competitividade e Sustentabilidade Industrial

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo  publicará de maneira inminente na súa web o anuncio de presentación de Manifestacións de Interese (MDI) que aspiran a realizar dentro do Programa de Impulso de proxectos tractores de Competitividade e Sustentabilidade Industrial.

Este programa enmárcase dentro da Política Industrial España 2030 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), que presentou en outubro o Goberno de España para trazar a folla de ruta para a modernización da economía española, a recuperación do crecemento económico e a creación de emprego, a reconstrución económica sólida, inclusiva e resiliente tras a crise da COVID-19, e para responder os retos da próxima década.

Áreas de actuación dos potenciais proxectos

O Programa de Impulso de proxectos tractores de Competitividade e Sustentabilidade Industrial realizará o apoio a empresas do sector industrial, incluíndo os servizos industriais, de modo que se cubra a maior parte dos compoñentes das cadeas de valor estratéxicas que conforman os ecosistemas de oportunidade definidos pola Comisión Europea.

A parte máis importante deste programa centrarase nunha liña dedicada ao apoio mediante financiamento en forma de préstamos e subvencións a proxectos estratéxicos para a transición industrial para a realización de proxectos centrados en innovación e dixitalización nos seguintes ámbitos:

 • Economía circular e o eco-innovación
 • Mellora das cadeas de valor
 • Descarbonización, eficiencia enerxética e novas fontes de enerxía sustentable
 • Materiais e produtos avanzados
 • Mellora dos procesos de calidade e seguridade industrial
 • Plataformas de interconexión da cadea de valor da empresa
 • Solucións para o tratamento avanzado de datos
 • Solucións de intelixencia artificial
 • Proxectos de simulación industrial
 • Deseño e fabricación aditiva
 • Proxectos industriais de realidade aumentada, realidade virtual e visión artificial
 • Robótica colaborativa e cognitiva
 • Sensórica

Estas actuacións exponse como proxectos tractores ambiciosos, realizados de forma cooperativa, involucrando ao maior número de elos da cadea de valor industrial na que teña intención de inserirse e cun carácter vertebrador do territorio, e de implicación de pemes. Á súa vez, deben ter un impacto significativo na competitividade, e o cumprimento dos obxectivos verde e dixital establecidos pola Unión Europea. Os beneficios da actuación non se limitarán ás empresas ou sectores en cuestión, senón a toda a economía ou sociedade a través de efectos indirectos positivos.

O obxectivo da publicación nos próximos días do anuncio de Manifestación de Interese do Programa de Impulso de proxectos tractores de Competitividade e Sustentabilidade Industrial é poder identificar as áreas de interese que permitan realizar un mapeo dos posibles grandes proxectos; dos seus condicionantes; dos obxectivos ambientais, de eficiencia enerxética, de cambio climático e de dixitalización; das empresas participantes no proxecto e a xustificación do seu efecto tractor en toda a cadea de valor; dunha análise de impactos estimados sobre crecemento, creación de emprego, cohesión social e territorial e mitigación da crise;  e dunha programación cos fitos de investimento, a definición de indicadores de cumprimento, etc. de forma que se teña un enfoque non nesgado que permita o impulso daqueles proxectos estratéxicos de máximo impacto.

Destacar que a participación neste aviso de Manifestación de Interese non xera ningún dereito ao acceso ao potencial financiamento que poida convocarse pola Administración para o apoio de proxectos tractores, nin ningunha obrigación á Administración.

Detalles da programación de eventos

 • 30 Novembro 2020
Compartir
Engadir ao Calendario