Subvencións para o Fomento da Actividade de Startups en Galicia – IG408G

Obxecto da axuda

Fomentar a actividade das startups galegas ou cun centro de traballo en Galicia subvencionando os gastos e investimentos nos que incurran dende o 1 de xaneiro de 2024 ata a data da solicitude de axuda.

Organismo convocante

IGAPE

Beneficiarios

Startups galegas ou con centro de traballo en Galicia.

 • Definición de startups segundo a lei 28/2022, con criterios de recente creación e condicións de innovación e escalabilidade.

Condicións para acceder ás axudas:

 • Certificación de ENISA ou cualificación de Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica da Xunta de Galicia.
 • Participación en procesos de aceleración con participación pública da Xunta de Galicia.
 • Acreditación como Spin-off de universidades, centros de FP ou centros tecnolóxicos.
 • Inscripción no Rexistro de Pemes Innovadoras do Ministerio de Ciencia e Innovación.
 • Certificación EA 0047:2015 ou EA 0043:2015 de peme innovadora ou empresa xuvenil innovadora.
 • Marca EIBT de empresa innovadora de base tecnolóxica outorgada por ANCES.
 • Exclusión de persoas beneficiarias que cumpran condicións previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007 ou incumpran obrigas do artigo 11.

Gastos elixibles

 1. Subvencionables dende o 1 de xaneiro de 2024 ata a data de solicitude, cun gasto mínimo de 10,000 €:
 • Investimentos en activos fixos novos adquiridos pola persoa beneficiaria a terceiros.
 • Prohibición de provedores vinculados á entidade solicitante.
 • Mantemento de investimentos na empresa polo menos 3 anos dende a resolución de concesión.
 1. Non subvencionables impostos, intereses, gastos financeiros e taxas.
 2. Gastos subvencionables non poden superar o valor de mercado.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Axuda do 100% ata un máximo de 20,000 € para gastos devengados e pagados pola startup durante o período subvencionable.

Presentación de solicitudes

Data de inicio do período de solicitude: 02/01/2024

Data de finalización do período de solicitude: 30/09/2024

Detalles da programación de eventos

 • 30 Setembro 2024
Compartir
Engadir ao Calendario