Fábrica do futuro

O avance cara á fábrica do futuro

é un desafío para a industria alimentaria de Galicia e a súa competividade.

Cos obxectivos de mellorar a produtividade, a optimización de procesos e o avance cara á fábrica do futuro na industria alimentaria, defínense diferentes medidas e liñas de actuación dentro do plan estratéxico de Clusaga. Entre elas, destacan:

 1. Creación dun grupo operativo para o avance cara á industria 4.0 no sector alimentario galego.
 2. Organización de misións de estudo no ámbito da revolución dixital e o avance cara á fábrica intelixente.
 3. Impulso de proxectos piloto do novo modelo de produción industrial intelixente.

Proxectos

 • Industria 4.0

  Proxecto piloto fábrica 4.0 a industria alimentaria do futuro en Galicia.
 • Connsensys

  Connecting smart sensor systems for the food industry.
 • S3FOOD

  Smart sensor systems for food safety, quality control and resource efficiency in the food processing industry.
 • DIHGIGAL

  Digital Innovation Hub Industrial Estratéxico para Galicia.