Fábrica do futuro

Transformación dixital e industria 4.0

estratéxica para a industria alimentaria de Galicia e a súa competitividade

Cos obxectivos de mellorar a produtividade, a optimización de procesos e o avance cara á fábrica do futuro na industria alimentaria, defínese unha medida de apoio á transformación dixital dentro do Plan Estratéxico de Clusaga, que recolle as seguintes actuacións:

 • Impulso de proxectos para facilitar a transformación dixital das empresas e para o avance cara á industria 4.0
 • Información e difusión de ferramentas, boas prácticas e casos de éxito sobre a dixitalización da empresa, en especial en Pemes
 • Identificación e difusión de oportunidades de financiamento para o proceso de transformación dixital das empresas

O obxectivo estratéxico é acelerar a transformación dixital do sector alimentario galego.


Proxectos

 • Intertech 4.0

  Creación dunha plataforma intersectorial de solucións 4.0 e incubadora de proxectos de dixitalización
 • SS4AF

  Smart Sensors 4 Agri-food.
 • DIHGIGAL

  Digital Innovation Hub Industrial Estratéxico para Galicia.
 • S3FOOD

  Smart sensor systems for food safety, quality control and resource efficiency in the food processing industry.
 • Connsensys

  Connecting smart sensor systems for the food industry.
 • Industria 4.0

  Proxecto piloto fábrica 4.0 a industria alimentaria do futuro en Galicia.