Innovación e I+D

Innovación e I+D

o desenvolvemento de novos procesos e alimentos máis sustentables, saudables e seguros

O impulso da I+D+i e incorporación das empresas á estratexia de innovación é un eixo do Plan Estratéxico do Clúster Alimentario de Galicia, asociado a dous obxectivos destacados:

 • Incorporar as empresas do clúster á estratexia da innovación e a dixitalización
 • Potenciar a articulación, coñecemento mutuo e colaboración entre os axentes do ecosistema galego de innovación no ámbito alimentario

As medidas de actuación máis destacadas, ademais do desenvolvemento de servizos de información, prospección e de divulgación de coñecemento, son o fomento da cooperación e creación de sinerxías entre empresas e centros de investigación e tecnolóxicos, e a dinamizacion de proxectos colaborativos e singulares.

O impulso e dinamización de proxectos cooperativos desenvólvese no marco de catro grupos de traballo:

 • Alimentos e ingredientes innovadores, seguros e saudables adaptados as tendencias de consumo.
 • Novos modelos produción e comercialización. Innovación en procesos e tecnoloxías. Dixitalización.
 • Sustentabilidade, economía circular e bioeconomía.
 • Loxística e distribución. Packaging innovador, sustentable e adaptado as tendencias consumo.

Proxectos

 • Smart4Cheese

  Impulso á dixitalización integral no sector lácteo de queixerías
 • MUSSELBLOCK

  Plataforma de certificación na cadea de valor do mexillón
 • Milktelligence

  Promoción da competitividade e a transición cara o liderado dixital no sector lácteo.
 • AgrifoodX5.0

  Fortalecemento da colaboración e o intercambio de boas prácticas e coñecemento entre clústeres
 • ENOTECH 4.0

  Desenvolvemento e validación de solucións de sensórica, visión artificial e big data para o sector vitivinícola.
 • YIELDCAN5.0

  Desenvolvemento dunha plataforma de monitorización e análise masiva de datos na fabricación de conservas de marisco e peixe
 • Photonics4Bakery

  Investigación da aplicabilidade de tecnoloxías fotónicas para mellorar os procesos das empresas do sector da panadaría
 • ML4MILK

  Desenvolvemento de plataforma de monitorización e análise masivo de datos para o sector lácteo
 • FoodTechINK

  Utilización de indicadores colorimétricos para control de calidade e da cadea de frío en alimentos frescos envasados.