Mercados

Mercados e internacionalización

o obxectivo é reforzar a capacidade de adaptación e o posicionamento nos mercados das empresas do clúster

O Plan Estratéxico do Clúster Alimentario de Galicia establece no “Eixo 2. Mercados e internacionalización; adaptación aos cambios no consumo e impulso de novos modelos e canles de comercialización”, entre outras, as seguintes medidas:

  • Desenvolvemento de servizos de información, análise e prospección de mercados e tendencias de consumo
  • Impulso da internacionalización das empresas
  • Accións colaborativas por segmentos de mercado e canles de distribución vinculadas á proxección da marca Galicia
  • Desenvolvemento do E-Commerce e do marketing dixital

Os obxectivos son incrementar o número de empresas alimentarias que exportan habitualmente e que están presentes en plataformas de comercio electrónico, ademais de promover a cooperación das empresas alimentarias no ámbito da comercialización e con empresas doutras cadeas de valor relacionadas, e proxectar a imaxe de marca Galicia no ámbito alimentario.


Proxectos