Sustentabilidade

Sustentabilidade

Clusaga desenvolve accións para impulsar a sustentabilidade vencellada á innovación aberta na cadea de valor.

O pulo da sustentabilidade e incorporación das empresas á economía circular e á bioeconomía é un dos eixos do Plan Estratéxico do Clúster Alimentario de Galicia. Dentro dos obxectivos estratéxicos relacionados coa sustentabilidade atópanse:

  • Incorporar ás empresas da agrupación industrial á estratexia da economía circular e á bioeconomía para favorecer a transición de cara a un sector máis sustentable.
  • Impulsar o desenvolvemento de novos procesos e produtos sustentables e alimentos saudables e seguros, así como favorecer un consumo máis responsable.

As líñas temáticas priorizadas dentro do marco do eixo estratéxico de sustentabilidade son a redución e xestión sustentable dos residuos, a redución de desperdicios alimentarios, a produción sustentable (abastecemento sustentable, cálculo da pegada ambiental e optimización do uso dos recursos). Tamén se realizan actuacións relacionadas coa enerxía, enfocadas á redución do consumo e impulso de fontes alternativas; á valorización dos subprodutos; e á minimización do impacto ambiental dos envases.


Proyectos

  • B-Resilient

    Apertura de oportunidades para que as pemes agroalimentarias despreguen novos modelos de negocio e servizos de base biolóxica
  • NEXADA

    Explotación do potencial de I+D+i presente no nexo das tecnoloxías de auga e de dixitalización para dar resposta aos retos e necesidades do sector alimentario