AHFES

30 Agosto 2021
Atlantic Area Healthy Food Eco-System (AHFES) ten como misión conseguir un ecosistema de alimentos saudables na zona atlántica de cuádruple hélice (autoridades públicas, industria, investigación e cidadáns) para o crecemento de pemes.
Ver folleto Máis información