F2F Health Matters

7 Xaneiro 2022
Os clústers F2F Health Matters operan coma un helpdesk, ofrecendo asistencia ás pemes en varias áreas no campo da internacionalización e facendo enlace con expertos nas mesmas.
Ver folleto Máis información