IA40WASTE

25 Outubro 2023
IA40WASTE pretende xerar escenarios de máxima eficiencia produtiva para a redución das mermas na industria alimentaria a través dunha novidosa plataforma de operacións.