Industria 4.0

30 Decembro 2019
O Clúster Alimentario de Galicia no marco dos Proxectos Industria 4.0 promove que pequenas e medianas empresas do sector alimentario se adapten ás posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías e modernicen os seus procesos produtivos, mellorando a súa competitividade.