Meet the buyer

30 Decembro 2019
Cos obxectivos de promover a internacionalización, reforzar a presenza nos segmentos de mercado con maior expansión e reforzar a imaxe de marca Galicia no ámbito alimentario, o Clusaga realiza diversas actuacións de promoción. En particular, a participación conxunta en feiras e eventos e a organización de misións comerciais.