Milktelligence

23 Decembro 2022
Esta iniciativa pretende deseñar, desenvolver e validar unha nova plataforma colaborativa para os sectores primario e secundario que permita, a través do deseño de dashboards específicos, a toma de decisións áxiles.