ML4MILK

28 Setembro 2021
ML4Milk ten como misión desenvolver e validar unha plataforma de monitorización e análise masivo de datos para o sector lácteo.