Photonics4Bakery

7 Marzo 2022
Photnics4Bakery ten coma misión investigar a aplicabilidade en termos de eficiencia e eficacia das tecnoloxías NIR e HSI na caracterización cuantitativa e/ou calitativa de materias primas, produto intermedio e/ou produto final de diferentes matrices do sector da panadaría