MUSSELBLOCK

26 Decembro 2022
O proxecto desenvolve un sistema que garanta a veracidade e inalterabilidade da información asociado á trazabilidad e seguridade alimentaria na cadea de valor do mexillón certificado