NEXADA

5 Decembro 2022
O obxectivo principal do proxecto NEXADA é impulsar proxectos empresariais de I+D e innovación que exploten as sinerxías existentes no nexo auga-dixital-alimentación