Nutriage

30 Outubro 2020
Promoción do envellecemento saudable a través da nutrición e a dieta atlántica (Nutriage) traballa na xeración de solucións avanzadas en investigación e innovación, orientada á demanda de novos produtos adaptados, para mellorar a calidade de vida das persoas maiores na rexión atlántica (Galicia - Norte de Portugal).
Ver folleto Máis información