SmarTZ4Milk

3 Abril 2024
SmarTZ4Milk conta con 5 obxectivos específicos que van en liña co PERTE, buscando abordar e avanzar nos seus tres bloques principais: competitividade, sustentabilidade e rastrexabilidade do sector agroalimentario