SS4AF

A misión de Smart Sensors 4 Agri-food é contribuír ao desenvolvemento e despregamento das estratexias de especialización intelixente no sector agroalimentario.
Máis información