Servizos

Insights

Servizo de información baseado nun sistema de vixilancia competitivo, para a análise do mercado global de alimentos e bebidas, así como o estudo das preferencias do consumidor e tendencias de consumo.

Innstrategy

Servizo que proporciona soporte na definición das liñas estratéxicas e un plan de acción a partir dun diagnóstico individualizado previo, nos ámbitos da innovación, a tecnoloxía e o modelo de negocio, que permita unha mellora da posición competitiva.

Persoas

A través de diversos programas de formación e mentoring, apóstase fortemente pola innovación, o acceso aos mercados, o desenvolvemento profesional das persoas e a excelencia operativa para garantir a competitividade das empresas do sector, grazas á capacitación e a colaboración.