Servizos

Insights

Servizo de información baseado nun sistema de vixilancia competitivo, para a análise do mercado global de alimentos e bebidas, así como o estudo das preferencias do consumidor e tendencias de consumo.

Exporta

Servizo de apoio ás empresas alimentarias e de bebidas para impulsar a súa internacionalización a partir de ferramentas útiles que lles faciliten o coñecemento dos mercados e a adopción de medidas que incrementen a súa competitividade nas canles offline e online (ecommerce)

Circulariza

Servizo de circularización de modelos de negocio que proporciona ás empresas os medios necesarios para garantir o crecemento sustentable ao longo do tempo e a adaptación ás novas esixencias normativas, sociais e medioambientais. 

Innpulsa

Servizo de planificación e soporte a proxectos de innovación das pemes, con accións que van desde a realización de diagnósticos de innovación e de dixitalización a plans de actuación adaptados.