Circulariza

Servizo de apoio á mellora da sustentabilidade ambiental e adaptación á economía circular 

que garante o crecemento sustentable ao longo do tempo e a adaptación ás novas esixencias normativas, sociais e ambientais. 

O servizo Circulariza de Sustentabilidade e Economía Circular contribúe ao necesario cambio dos modelos de negocio das empresas alimentarias e de bebidas, permitindo que se adapten á normativa ambiental e garantindo o seu cretemento sustentable. Ademais, implica a posibilidade de dar con novas oportunidades de innovación en produtos e servizos, e de que as empresas experimenten e desenvolvan unha maior eficiencia e proximidade ao consumidor.

A Fase I Diagnóstico, identificación de oportunidades e recomendacións, consiste na realización dun cuestionario de avaliación adaptado ao sector e nunha serie de cuestións abertas para coñecer a motivación, as accións de transición ecolóxica xa implementadas e os retos e necesidades aos que se enfronta cada empresa. Posteriormente realízase un diagnóstico de sustentabilidade e circularidade mediante un cuestionario específico e faise entrega do informe de diagnóstico con conclusións que identifican áreas de mellora e realizan recomendacións para mellorar a sustentabilidade priorizando as áreas de actuación futuras. 

A Fase II, Plan de Acción e Coaching para a implementación, consiste na elaboración de plans de acción nas distintas áreas de actuación determinadas na avaliación da Fase I, para a súa posterior implementación da man de expertos, que asesoran e guían cada unha das accións durante o desenvolvemento do proxecto e posteriormente. Esa fase se estrutura en cinco modalidades de servizo distintas:

  • Deseño dun Plan de Acción de Sustentabilidade.
  • Deseño dun Plan de Acción Circular.
  • Ecodeseño para a Circularidade.
  • Piloto de Circularización do Modelo de Negocio.
  • Servizo de Circularidade a medida.

Este servizo desenvolveuse a partir do apoio recibido na iniciativa “Cara unha transición verde” da European Cluster Collaboration Platform financiada pola Comisión Europea, que ten como obxectivo promover destrezas e coñecementos entre os clústeres europeos para a transición cara unha economía verde.