Exporta

Servizo de apoio á definición e implementación de plans de internacionalización

que se presenta como un dos elementos clave para garantir o crecemento e as perspectivas de futuro das empresas do sector.

O servizo Exporta pretende proporcionar un soporte individualizado para dotar as empresas asociadas de ferramentas útiles que lles faciliten a toma de decisións na adopción de medidas que incrementen a súa competitividade nos mercados exteriores. O desenvolvemento do servizo estrutúrase en tres fases, aínda que non todas as modalidades nas que se traduce o servizo inclúen a totalidade das fases.

En primeiro lugar, unha fase preliminar de diagnóstico mediante un cuestionario permite determinar o potencial de internacionalización da empresa nos mercados obxectivo. Vai seguida dunha segunda fase de intelixencia de mercados na que se elaborarán os correspondentes estudos a medida ou a definición dunha estratexia internacional completa. Por último, na fase de coaching personalizado, expertos externos prestan o seu apoio e realizan unha serie de recomendacións para a súa implementación de acordo ao plan definido.

Os resultados do servizo plásmanse nun informe personalizado cuxo contido variará en función da modalidade:

  • Plan estratéxico de marketing internacional con análise da situación de partida da empresa no ámbito internacional, selección e priorización de mercados obxectivo en función da oferta exportable e das necesidades da empresa para minimizar as posibilidades de fracaso. Inclúe a caracterización dos mercados obxectivo, a detección de novas oportunidades de negocio e recomendacións enfocadas e a identificación de posibles socios comerciais en destino.
  • Plan estratéxico de ecommerce internacional co apoio de expertos. O documento contará con información e recomendacións sobre estratexias B2B e B2C priorizadas tanto por canles como por mercados.
  • Informes sectoriais de mercados. Esta modalidade céntrase na análise e prospección de mercados e tendencias de consumo analizando o valor e volume dos mercado, a evolución e outros datos de comercio exterior, así como o panorama competitivo e as tendencias de consumo entre outros aspectos.