Innpulsa

Servizo de apoio á definición e implementación de plans de innovación

para contribuír a incorporar ás empresas á estratexia de innovación, clave para garantir a competitividade das empresas do sector

O servizo Innpulsa de planificación e soporte a proxectos de innovación pretende contribuír a incrementar o nivel de innovación das pemes alimentarias socias do Clusaga, acrecentando así a súa competitividade. A innovación empresarial permite ás empresas diferenciarse dos seus competidores e obter unha vantaxe fronte aos mesmos se logra ofrecer un produto que se axuste mellor ás necesidades dos consumidores, mantendo e incrementando así a competitividade.

Este servizo consta de tres fases:

  • Diagnóstico de innovación ou diagnóstico do estado da dixitalización, que inclúe a realización dun diagnóstico de innovación que, mediante un cuestionario estándar, analice diferentes aspectos da situación da innovación na empresa (tales como a innovación na estratexia e planificación, a capacidade de innovación, a participación en programas de I+D+i e as perspectivas de futuro). Este informe diagnóstico será complementario ao informe Innobench. Esta fase pode abordar tamén a realización dun diagnóstico do estado da dixitalización.
  • Plan de actuación, que consiste na preparación dunha serie de recomendacións de actuación para a empresa, enfocadas na mellora do desempeño e capacidades en innovación, tendo en conta os resultados do diagnóstico de innovación. Tamén se incluirán propostas de apoio por parte de Clusaga que reforcen as actuación propias da empresa, así como accións de seguimento para a implantación do plan de actuación no caso de que a empresa o desexe.
  • Asesoramento para a implantación, que é o asesoramento para levar a cabo accións concretas do plan de actuación en innovación, ou recomendacións do diagnóstico de innovación tecnolóxica, podendo incluír a planificación dun proxecto, o establecemento de colaboracións ou a procura de financiamento. Este asesoramento individualizado poderán solicitalo empresas alimentarias socias que teñan ou non completadas a primeira e a segunda fase.