Insights

Servizo de intelixencia competitiva mediante a análise de produtos, mercados e consumidores.

Orienta a toma de decisións incrementando o posicionamento de marca e a diferenciación de produto.

Insights é un servizo de extracción, análise e interpretación de información axustada ás necesidades do cliente, por medio dun sistema de vixilancia competitiva que permite obter información do mercado global de alimentos e bebidas, en función da tipoloxía de produtos e dos mercados de interese estratéxico.

Este servizo apóiase no uso de metodoloxías de investigación, ferramentas estatísticas e tecnolóxicas e fontes oficiais de información secundaria, aportando datos sólidos e consistentes que favorezan a busca de solucións competitivas e fórmulas exitosas para cada cliente.

Insights é un servizo ofrecido a través de dúas Modalidades:

  • Market Insights. Esta Modalidade ofrece as prestacións de rastrexar mercados, produtos e ingredientes, tanto no relativo ás súas características como nas novidades nestos eidos, incluíndo categorías e evolución, competencia e provedores, en máis de 90 países. O coñecemento de novos lanzamentos e o posicionamento da competencia resultan indispensables para a diferenciación de marcas e produtos.
  • Consumer Insights. A través desta Modalidade é posible estudar o comportamento do consumidor e as tendencias de consumo, analizando nichos de mercado e segmentos de interese. A comprensión do contexto social e de mercado, así como das motivacións dos consumidores, son chave para deseñar estratexias de marketing e comercialización.