Estratexia de mercado e internacionalización

O Premio Galicia Alimentación á Estratexia de Mercado

está dirixido a galardoar o esforzo de empresas e organizacións da industria de alimentación e bebidas para acceder, desenvolver e consolidar a súa posición no mercado nacional e internacional. Valorarase o seu plan de marketing no posicionamiento en novos nichos de mercado e a orientación ao consumidor, así como a implementación de campañas de marketing. Ademais, terase en conta a evolución continua e o dinamismo das exportacións na súa estratexia de internacionalización.

Premiados