Proxección sectorial

O Premio Galicia Alimentación á proxección sectorial

premia a institucións e organizacións que se distingan polo seu labor en favor do apoio ás iniciativas empresariais, ao emprendemento e á innovación no sector.

Así mesmo, a traxectoria e o traballo desenvolvido por institucións situadas fóra e dentro de España que se distingan polo seu labor en favor da promoción da calidade, a imaxe dos produtos alimentarios e bebidas galegas.

Premiados