Goberno e equipo

UNITEC

Roberto Alonso Xerencia
Ana Felgueiras Área de proxectos europeos
Inés Rodríguez Área de xestión e contabilidade
Javier Álvarez Osuna Área de innovación e BFFood
Noelia Dosil Área de innovación
Marta Valcarce Área de comunicación
Xabier Villalba Área de Internacional
Irene Colorado Área de mercados

Comisión de Sostenibilidade Ambiental e Economía Circular | Máis info

Comisión de Innovación e I+D | Máis info